อาชีพช่างไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

อาชีพช่างไฟฟ้ามีหน้าที่ทำอะไรบ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีการขับเคลื่อนด้านโรงงานอุตสาหกรรมมีฐานการผลิตต่างๆมากมายหลายนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจากคนไทยนั้นมีแรงงานช่างเทคนิคที่มีฝีมือค่อนข้างเยอะช่างไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นอีก หนึ่งอาชีพที่มีรายได้สูงเนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการทำงานช่างเฉพาะด้าน การจะเป็นช่างไฟฟ้าได้นั้นจะต้องความรู้หรือเรียนจบมาทางด้านนี้เฉพาะเช่น ปวช. ช่างไฟฟ้า ปวส.ช่างไฟฟ้า หรือ วิศวกรไฟฟ้า จึงจะเป็นที่ยอมรับในโรงงานอุตสาหกรรมตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆคือ 

1.ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุงทั่วไป 2.ช่างไฟฟ้าติดตั้งระบบ

อาชีพการทำงานช่างไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อยข้างมีความอันตรายเนื่องจากการทำงานกับกระแสไฟฟ้าหากพลาดอาจทำให้เสียชีวิตได้ 

หน้าที่ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุงทั่วไปส่วนใหญ่มีหน้าที่

  • วางแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามแผนซ่อมบำรุง
  • ซ่อมระบบไฟฟ้ากรณีมีการชำรุด
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมไฟฟ้า
  • อบรมให้ความรู้ทั่วไปกับพนักงาน

หน้าที่ช่างไฟฟ้าติดตั้งระบบ

  • ออกแบบระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน
  • วิเคราะห์การทำงานและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
  • วางแผนร่วมกันกับช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง

การทำงานในอาชีพช่างไฟฟ้าจะต้องคอยเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอยู่เสมอเพราะจะได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานต่างว่าได้เปลี่ยนไปในทิศทางใดเพื่อนำมาปรับใช้กับระบบไฟฟ้าในองค์กรของเรา การติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะทำให้เรานั้นสามารถมีระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย

หากท่านสนใจต้องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตามเบอร์โทรด้านล่างเพื่อให้เราแนะนำปรึกษาได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช