ตรวจระบบไฟฟ้าโรงงานทอผ้า นนทบุรี

ตัวอย่างการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้าชั้นนำโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องทำการตรวจสอบโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพราะจะทำให้รู้ถึงปัญหาต่างๆในระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอย่างละเอียดว่าอุปกรณ์ประกอบต่างๆนั้นยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัยและเครื่องมือดังกล่าวต้องได้รับการสอบเทียบความถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้มั่นใจว่าค่าต่างๆที่เราได้ตรวจสอบไปนั้นมีความถูกต้องและแม่นยำ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังจากการตรวจสอบเสร็จแล้วลูกค้าจะได้รับรายงานการรับรอง พร้อม ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกรณีมีความบกพร่องบางอย่าง

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า กับ SAFESIRI

ผู้นำทางด้านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อันดับหนึ่ง

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี เป็นสิ่งที่สถานประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมายกรม ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม) การบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเรามีวิศวกรไฟฟ้าที่มี กว. คุณสมบัติถูกต้อง และยังได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702 และ รวมถึงมีมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ และหลักสูตรอบรม คปอ. ของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนหากคุณกำลังมองหาบริการด้านระบบไฟฟ้าที่หลากหลาย เช่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า PM ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้กับสถานประกอบกิจการของคุณได้รับการตรวจสอบระบบไฟฟ้ากับทีมงานมืออาชีพติดต่อทีมงานของเราได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้ผ่านทางระบบ LINE Official Account ของเรา : https://lin.ee/5JEDykZ